بازی Happy Daycare Stories شما مسئول مهد کودک هستید و مسئولیت مراقبت روزانه از کودکان را برعهده دارید. در ۷ اتاق مختلف به کاوش بپردازید و مسئولیت نگهداری از ۵ شخصیت بازیگوش را برعهده دارید که باید با انها به بازی بپردازید. در آشپزخانه غذاهای خوشمزه آماده کنید و یک گروه موسیقی ایجاد کنید. بچه ها را در رختخواب قرار دهید و یا آنها را به حمام ببرید. به ده ها اسباب بازی بچه ها را سرگرم کنید. پس شما هستید که باید تصمیم بگیرید در این مرکز مهدکودک چه کاری انجام دهید.